Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC HẢI

Địa chỉ:  Đội 9, Thôn Tuân Lục – xã Liêm Hải –  huyện Trực Ninh-  tỉnh Nam Định   

Email : truchai.mn@gmail.com